Dịch vụ Giá sửa chữa (VND)
Thay pin 450.000
Nắp lưng ( Các màu) 320.000
Ép kính 450.000